Wettelijke informatie

Wettelijke Informatie

 

 

Kantoorgegevens

 

Benaming: NC Finance BVBA

 

Maatschappelijke zetel/exploitatieadres :Baron van Ertbornstraat 22, 2630 Aartselaar

 

Tel 03 887 42 77

 

E-mail: info@nc-finance.Be

 

 

Inschrijving FSMA

NC Finance BVBA is ingeschreven bij het FSMA onder nummer 39461 A-cB als bankagent optredend voorAXA Bank en als onafhankelijk verzekeringsmakelaar.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be.

 

Klachten

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. – www.ombudsman.as.

 

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels*” en

deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

 

1. Aangeboden producten en diensten

1. Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

 

“Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan”.

2. Nummers van de takken en de titulatuur

 

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 7: Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA; 14: krediet; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen;

3. Polisvoorwaarden

 

Voor alle correcte polisvoorwaarden verwijzen wij u graag naar de websites van onze diverse partners zoals vermeld onder tabblad “verzekeringen” op onze website

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

 

“De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Hieronder kan u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft”.

 

1.A. Info bij belangenconflictenbeleid

 

1.B. Belangenconflictenbeleid

 

3. Vergoeding

 

“Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor . In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.”

 

*wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BVBA NC Finance, Baron van Ertbornstraat 22, 2630 Aartselaar, RPR Antwerpen, BE 0459.715.860, FSMA 039461 A-cB

 

www.belegging-info.be

 

Wettelijke informatie

Copyright © All Rights Reserved